RMH

סדרת ברושורים טכנים לכלי עבודה של חברת RMH.

Shikun and Binui

עיצוב פלאייר (ברושור) המתאר מערכת לסינון והתפלה של חברת שיכון ובינוי.

DP Multimedia

סדרת ברושורים פרסומיים של חברת מולטימדיה. הברושורים מכילים את המידע על השירותים השונים של אותה החברה.

ארלוזורוב

רולאפים וניירת משרדית